„И з б о р ъ т    н а    д о б р и я    в к у с“

Честит 1-ви април от екипа на радио “Натурал”

One Comment

  1. slavi_proba says:

    Честито на всички !!! И лъжете по-малко, че в България много се лъже…

Leave a reply

Copyright © 2015 Radio Natural. All Rights Reserved.