„И з б о р ъ т    н а    д о б р и я    в к у с“

Тома Томов – конфликта в Сирия

One Comment

  1. safcho says:

    И какво каза господин Томов за гръцката криза?

Leave a reply

Copyright © 2015 Radio Natural. All Rights Reserved.