„И з б о р ъ т    н а    д о б р и я    в к у с“

ВУАРР и радио “Натурал” към всички граждани: “Спазвайте стриктно мерките за безопасност”.

Leave a reply

Copyright © 2015 Radio Natural. All Rights Reserved.