„И з б о р ъ т    н а    д о б р и я    в к у с“

В екипа на Радио Натурал влизат утвърдени професионалисти в сферата на медиите с дългогодишен опит . Екипът е малък, но силно амбициран за постигане на целите си, а именно – да отвори вратата към образователното и културното просветление на слушателите си.

Copyright © 2015 Radio Natural. All Rights Reserved.